1. Responsable de la web

Dades del titular

Titular: invertiaWeb Innova Solutions SL
Representant: Jordi Camps Bunayog 
Gerent Grup invertiaWeb 
www.poushoes.com
Telf: 872 98 43 14
CIF: B55091375
Domicili: C / Tramuntana, 24, Torroella de Montgrí, 17257, (Girona) Espanya
Correu electrònic: info@poushoes .com
Dades registrals: Registre Mercantil de Madrid, Tom 2915, Foli 71, Full GI-54.676.
En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que www.poushoes.com i www.sabateriapou.cat són dominis de la empresa invertiaWeb Innova Solutions SL, amb domicili social a C / Tramuntana, 24, telèfon +34 872 98 43 14 i correu electrònic info@poushoes.com

2. Tractament de dades de caràcter personal i finalitat dels mateixos

Les dades personals que ens faciliti, així com aquells generats durant l'ús de
els nostres serveis, seran incorporades a un fitxer responsabilitat de invertiaWeb Innova Solutions SL
amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada, gestionar els productes o serveis
contractats, i, previ consentiment de la seva part, mantenir-lo informat sobre productes,
serveis o notícies, relacionats amb els nostres serveis, incloent (llistat de serveis).
Es pot donar de baixa del butlletí de notícies en qualsevol moment mitjançant correu
electrònic. Vostè ens autoritza perquè rebi una confirmació de recepció i lectura de les comunicacions que se li remetin per email.

3. Destinataris de les dades de caràcter personal

Els destinataris de les dades de caràcter personal recollides al nostre lloc web seran
emprats principalment per a la gestió de les seves comandes i pel servei d'atenció al
client. És possible, que amb motiu de les operacions realitzades hi hagi altres destinataris
d'aquestes dades, com els nostres proveïdors de serveis de pagament o d'assegurances de pagament ,
els nostres proveïdors de transport de mercaderies i els nostres socis comercials. Serà
informat per endavant de qualsevol transmissió de dades que requereixi el seu consentiment,
oa la qual es pugui oposar, segons disposi la normativa vigent.


4. Els seus drets

En tot cas, se li garanteix la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint una comunicació per escrit a
l'adreça indicada oa l'adreça de correu electrònic info@poushoes.com