AVÍS LEGAL SOBRE CONCURSOS DE FACEBOOK

 

Termes i condicions

Condicions legals del sorteig de Facebook.

1. Organitzadors del sorteig.

Grup Pou Montgrí sl, entitat domiciliada al C/ Ullà, 25 a Torroella de Montgrí, Girona (17257), declara que,

Com a organitzador dels sortejos de la nostra pàgina a Facebook: https://www.facebook.com/sabateriapou

Grup Pou Montgrí sl es reserva el dret d’expulsar de la promoció a algun participant que realitzi un mal us del mateix o que tingui comportaments vexatoris o ofensius amb els usuaris i la mateixa pàgina.

2. Requisits.

Podran participar en el citat sorteig totes les persones que resideixin a Espanya i voltants i que segueixin les instruccions descrites. En el cas de que es compleixin aquestes tres condicions del següent apartat, es reconeixerà a l’usuari com a participant. Si una de las tres no es compleix pel guanyador, el premio passarà al

primer dels tres suplents. I així successivament fins que es compleixin els requisits.

3. Mecànica del sorteig.

Per a poder optar al premi, l’usuari ha de:

a. Ser fan de la nostra pàgina de Facebook “https://www.facebook.com/sabateriapou” en el moment en el que hagi finalitzat el sorteig.

b. Compartir la publicació del sorteig de manera pública al seu mur de Facebook.

4. Premi del sorteig.

Els premis seran especificats a les bases del concurs a la nostra pàgina de Facebook.

5. Selecció de guanyadors, comunicació i entrega del premi.

(L’elecció del guanyador del sorteig es dura a cap pel nostre equipo, que serà gravat en vídeo i publicat a la nostra pàgina uns dies després de la finalització del concurs. Després se li enviarà al participant un correu en el que se li notificarà que és el guanyador. S’establiran 3 suplents als que pondrà passar el premi en el cas que no es pugui atorgar el premi al primer guanyador.

Un cop el guanyador hagi rebut la notificació per correu electrònic, li farem arribar un val per a que el pugui imprimir. En el cas de que el guanyador no hagi donat desposta en els 2 dies posteriors a la notificació que li farem arribar, es durà a terme un altre sorteig, notificant-li de la mateixa manera el guanyador del mateix.)

6. Desvinculació respecte a Facebook.

Declarem que Facebook no patrocina, avala o administra aquesta promoció de cap forma, ni presenta cap tipus de vinculació amb ella. Tota la informació que arribi de cada participant a través del formulari serà càrrec de Grup Pou Montgrí sl, no de Facebook. El concursant exonera a Facebook de qualsevol tipus de responsabilitat. Altres xarxes socials com Twitter a les que puguin haver al•lusió a la promoció també queden exonerades de qualsevol responsabilitat sobre el citat sorteig.

7. Protecció de dades dels participants.

El nom i cognoms dels participants en el sorteig, una vegada hagi finalitzat el mateix, seran de confidencialitat de Grup Pou Montgrí sl i en cap moment compartirem la informació rebuda amb terceres persones. El seu nom no apareixerà en cap base de dades de Grup Pou Montgrí sl, només a la pàgina de Facebook de https://www.facebook.com/sabateriapou com a perfil d’usuari de Facebook.

8. Acceptació de les bases del sorteig

Grup Pou Montgrí sl pot variar les bases del concurs en qualsevol moment, reservant-se el dret d’anul•lar el mateix en cas de que es pugui detectar alguna irregularitat. En el cas de que s’arribi a aquest suposat, es comunicarà a la pàgina de Facebook de https://www.facebook.com/sabateriapou. Tots els participants quedaran sotmesos a la lley espanyola.